23 September, 2020

Pune
Regional Centre

|


News Detail

Submission of Scan Copy of Hand Written Assignment- Regional Center Pune.

4 June, 2020

IMP:- Do not submit the Scan copy of Assignment if you already submit the Hard copy at Your Study Center.

आपण आधीपासून आपल्या अभ्यास केंद्रात हार्ड कॉपी सबमिट केली असल्यास असाइनमेंटची स्कॅन प्रत सबमिट करू नका.

 Please read the instruction Before Submitting the Scan copy of your Assignment,
1- Enter Correct Enrollment Number, Programme Code, Course Code and Study Centre
2- Upload handwritten assignment only and PDF file only for each assignment (Course-Wise)
3- File Name should consist of Enrollment number_Course Code. (example 123456789_FST1)
4. You may scan the assignment pages and save it as .pdf file and upload.
5- For each Course Assignment submission, you have to login the google form again.
6- Maximum Size is 100 MB only.

1-नावनोंदणी क्रमांक, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड आणि अभ्यास केंद्र बरोबर प्रविष्ट करा.
2-फक्त प्रत्येक हस्तलिखित असाइनमेंट पीडीएफ फाइल अपलोड करा (Course-Wise).
3-फाईलच्या नावामध्ये नावनोंदणी क्रमांक_कोर्स कोड असावा.(example 123456789_FST1).
4-आपण असाइनमेंट पृष्ठे स्कॅन करुन ती .pdf फाइल म्हणून जतन करू आणि अपलोड करू शकता.
5-प्रत्येक कोर्स असाइनमेंट सबमिशनसाठी आपल्याला पुन्हा गुगल फॉर्ममध्ये लॉग इन करावे लागेल.
6-जास्तीत जास्त फाइल आकार केवळ 100 एमबी स्वीकारला जातो.

Click to Submit the Assignment